Áraink

Konzultáció – kezelési terv készitése (a megkezdett kezelés árába beleszámít) 2.000 Ft
Szűrővizsgálat, onkológiai szűrés 2.000 Ft
Röntgen
Intraorális fogászati röntgen (elvitelre is) 3.000 Ft
Digitális OP felvétel CD-re kiírva 4.000 Ft
Szájhigiénés kezelés
Szájhigiénés tanácsadás INGYENES
Szájhigiéniai állapotfelmérés 2.000 Ft
Fogkő eltávolítás,pasztás polírozással 10.000 Ft-15.000 Ft
Pasztás polírozás polírkefével 2.000 Ft
Sópolírozás 6.000 Ft
Fluoridos kezelés, ecsetelés 2.000 Ft
Rendelői fogèkszer felhelyezèssel 10.000 Ft
Hozott fogèkszer felhelyezèse 3.000 Ft
Fognyaki èrzèkenysèg tartós megszüntetèse ecsetelèssel 4000 Ft/ fog
Fogínygyulladás kezelése – Antimikrobális fotodinamikus terápia
Antimikrobális fotodinamikus terápia 36.000 Ft/teljes állcsontra
Fogfehérítés
Rendelői 30.000 Ft
Otthoni fogfehérítő gél teljes állcsontra 20.000 Ft
Gyökérkezelt fognál (alkalmanként) 3.000 Ft
Esztétikus tömés
Érzéstelenítés Ultracainnal 1.000 Ft
Régi tömések korrekciója (finírozás, polírozás) 3.000 Ft
Alábélelés 3.000 Ft
Alábélelés Dycal+ üvegionomer (mély üreg esetén) 4.000Ft
1 felszínű 12.000 Ft
2 felszínű 13.000 Ft
3 felszínű 15.000 Ft
Több felszínű 16.000 Ft
Cement tömés 9.000 Ft
Ideiglenes tömés üveginomer cementtel 6.000 Ft
Ideiglenes tömés 3.000 Ft
Direkt, indirekt pulpasapkázás 5.000 Ft
Tejfog 5000 Ft
Barázdazárás 8.000 Ft
Gyökérkezelés – Trepanálás, exstirpálás, gyógyszeres tömés, átöblítés
1 csatorna 10.000 Ft
2 csatorna 11.000 Ft
3 csatorna 12.000 Ft
4 csatorna 13.000 Ft
Átöblítés, gyógyszeres tömés, ideiglenes tömőanyag 4.000 Ft/alkalom
Végleges gyökértömés
1 csatorna 13.000 Ft
2 csatorna 14.000 Ft
3 csatorna 15.000 Ft
4 csatorna 16.000 Ft
Régi gyökértömés eltávolítás
1 csatorna 10.000 Ft
2 csatorna 11.000Ft
3 csatorna 12.000 Ft
4 csatorna 14.000 Ft
Parodontológia
Tasakkezelés 4.000 Ft
Fogak rögzítése sínnel 7.000 Ft/fog
Csíkcsere 1.000 Ft
Nyitott kürett 15.000 Ft-20.000 Ft
Szájsebészet
Fogeltávolítás 10.000 Ft
Bölcsességfog eltávolítása nem műtéti úton 25.000 Ft
Varrat készítés 2.000 Ft
Foggyökér eltávolítás 15.000Ft
Műtéti fogeltávolítás 20.000 Ft
Bölcsességfog eltávolítása műtéti úton 30.000 Ft
Pericoronitis1 kezelése bölcsességfognál 7.000 Ft
Excochleatio2 (alveolitis3 esetében) szükség esetén Clumskys gézzel vagy Gelasponnal 7.000 Ft
Varrat szedés (ha a kezelés nem helyben történt) 2.000 Ft
Tejfog eltávolítás 5.000 Ft
Incisio4 8.000 Ft
Circumcisio5 8.000 Ft
Kauterezés6 4.000 Ft
Frenulektómia7 8.000 Ft
Gingivektómia8 3.000 Ft- 10.000 Ft
Alveolus korrekció 3.000 Ft
Sinuszárás9 15.000 Ft
Implantáció (az árajánlat kezelési terv alapján kalkulálható)
Implantátum 100.000 Ft
Fèmkerámia korona implantátumra 58.000 Ft
Fogpótlás
Korona javítás (sérült porcelán) 15.000 Ft
Gradia inlay 38.000 Ft
Kerámia inlay 38.000 Ft
Kerámia héj 55.000 Ft
Fémkerámia szólókorona 40.000 Ft
Fémkerámia hídtag 28.000 Ft
Zirkon korona 55.000 Ft
Zirkon hídtag 39.000 Ft
Fémmentes kerámia szólókorona Gradia 50.000 Ft
Fémmentes préskerámia korona 55.000 Ft
Fèmmentes prèskerámia hìdtag 43.000 Ft
Korona átvágás tagonként 3.000 Ft
Híd ideiglenes ragasztása 3.000 Ft/tag
Híd végleges ragasztása, visszaragasztása 4.000 Ft/tag
Csonkfelépítés 15.000 Ft
Parapulpáris csap 4.000 Ft
Öntött csap 16.000 Ft
Üvegszálas csap 10.000 Ft
Cirkon csap 25.000 Ft
Gyári csap 16.000 Ft
Ideiglenes korona rendelői 4.000 Ft
Ideiglenes korona fogtechnika által 5.000 Ft
Teljes kivehető pótlás 110.000 Ft/ állcsont
Részleges lemezes fogpótlás 65.000 Ft-150.000 Ft
Éjszakai harapásemelő 18.000 Ft
Fogsor javítás egyèni esettől függ
Fogszabályzás(személyre szabott kezelési terv, árajánlat megelőző röntgenek, lenyomat alapján történik)
Kezelèsi terv kèszítès 5.000 Ft
Jelmagyarázat
1 pericoronitis = fogkorona körülötti gyulladás
2 excochleatio = kikanalazás, üreg kikaparása
3 alveolitis = fogmedergyulladás
4 incisio = tályog bevágása, metszése
5 circumcisio = bölcsességfog előtörésének segítése, körbemetszése
6 kauterezés = „elektromos kés”-sel való metszés
7 frenulektómia = a lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton
8 gingivektómia = az íny hibás morfológiájának helyzetének korrekciója
9 sinuszárás = arcüregzázás

Az egyes fogpótlások költsége kizárólag megelőző vizsgálat után kalkulálható, ezért az árlista tájékoztató jellegű.A kezelési tervek árait 3 hónapig garantáljuk. (változtatások csak adójogszabályok változása vagy árfolyam ingadozás esetén történhetnek)Az eurót és a dollárt a napi árfolyam szerint számoljuk!Lehetőségünk van egészségpénztári befizetés elfogadására.
Garancia kezeléseinkre:
Esztétikus tömések: 1 év
Rögzített pótlások (hidak, koronák, inlay-k), kivehető pótlások: 1 év
A garancia nem vonatkozik abban az esetben:
– Ha a páciens nem jelenik meg az ingyenes félévenkénti ellenőrzésen
– Ha nem tartja be az orvos szájhigiénés utasításait
– A nem rendeltetésszerű használat következtében történő sérülésekre