Konzultáció – kezelési terv készitése (a megkezdett kezelés árába beleszámít) 5.000 Ft
Szűrővizsgálat, onkológiai szűrés 5.000 Ft
Röntgen
Intraorális fogászati röntgen (elvitelre is) 5000Ft
Szájhigiénés kezelés
Szájhigiéniai állapotfelmérés 5.000 Ft
Fogkő eltávolítás,pasztás polírozással 15.000-20.000 Ft
Pasztás polírozás polírkefével 5.000 Ft
Sópolírozás 6.000 Ft
Fluoridos kezelés, ecsetelés 4.000 Ft
Rendelői fogèkszer felhelyezèssel 15.000 Ft
Hozott fogèkszer felhelyezèse 7.000 Ft
Fognyaki èrzèkenysèg tartós megszüntetèse ecsetelèssel 4000 Ft/ fog
Fogínygyulladás kezelése – Antimikrobális fotodinamikus terápia
Antimikrobális fotodinamikus terápia 36.000 Ft/teljes állcsontra
Fogfehérítés
Rendelői 65.000 Ft
Otthoni fogfehérítő gél teljes állcsontra 40.000 Ft
Gyökérkezelt fognál (alkalmanként) 3.000 Ft
Esztétikus tömés
Érzéstelenítés Ultracainnal 1.000 Ft
Régi tömések korrekciója (finírozás, polírozás) 5.000 Ft
Alábélelés 7.000 Ft
Alábélelés Dycal+ üvegionomer (mély üreg esetén) 9.000 Ft
1 felszínű tömés 20.000 Ft
2 felszínű tömés 23.000 Ft
3 felszínű tömés 26.000 Ft
Több felszínű 25.000 Ft
Cement tömés 15.000 Ft
Ideiglenes tömés üveginomer cementtel 6.000 Ft
Ideiglenes tömés 5.000 Ft
Direkt, indirekt pulpasapkázás 5.000 Ft
Tejfog 7000 Ft
Barázdazárás 15.000 Ft
Gyökérkezelés – Trepanálás, exstirpálás, gyógyszeres tömés, átöblítés
1 csatorna 14.000 Ft
2 csatorna 17.000 Ft
3 csatorna 18.000 Ft
4 csatorna 19.000 Ft
Átöblítés, gyógyszeres tömés, ideiglenes tömőanyag 8.500 Ft/alkalom
Végleges gyökértömés
1 csatorna 17.000 Ft
2 csatorna 20.000 Ft
3 csatorna 21.000 Ft
4 csatorna 22.000 Ft
Régi gyökértömés eltávolítás
1 csatorna 14.000 Ft
2 csatorna 17.000Ft
3 csatorna 18.000 Ft
4 csatorna 19.000 Ft
Parodontológia
Tasakkezelés 10.000 -20.000
Fogak rögzítése sínnel 10.000 Ft/fog
Csíkcsere 5.000 Ft
Nyitott kürett 25.000 Ft-35.000 Ft
Szájsebészet
Fogeltávolítás 17.000Ft
Bölcsességfog eltávolítása nem műtéti úton 25.000-30.000
Varrat készítés 5.000 Ft
Foggyökér eltávolítás 20.000-25.000
Műtéti fogeltávolítás 35.000-45.000
Bölcsességfog eltávolítása műtéti úton 40.000-50.000
Pericoronitis1 kezelése bölcsességfognál 15.000 Ft
Excochleatio2 (alveolitis3 esetében) szükség esetén Clumskys gézzel vagy Gelasponnal 15.000 Ft
Varrat szedés (ha a kezelés nem helyben történt) 5.000 Ft
Tejfog eltávolítás 10.000 Ft
Incisio4 10.000 Ft
Circumcisio5 15.000 Ft
Frenulektómia7 15.000 Ft
Gingivektómia8 15.000 Ft- 35.000 Ft
Alveolus korrekció 10.000-15.000
Sinuszárás9 35.000-40.000
Implantáció (az árajánlat kezelési terv alapján kalkulálható)
Implantátum 100.000 Ft
Fèmkerámia korona implantátumra 58.000 Ft
Fogpótlás
Korona javítás (sérült porcelán) 17.000 Ft
Gradia inlay 38.000 Ft
Kerámia inlay 38.000 Ft
Kerámia héj 55.000 Ft
Fémkerámia szólókorona 60.000 Ft
Fémkerámia hídtag 45.000 Ft
Zirkon korona 68.000 Ft
Zirkon hídtag 60.000 Ft
Fémmentes kerámia szólókorona Gradia 50.000 Ft
Fémmentes préskerámia korona 55.000 Ft
Fèmmentes prèskerámia hìdtag 43.000 Ft
Korona átvágás tagonként 15.000 Ft
Híd ideiglenes ragasztása 5.000 Ft/tag
Híd végleges ragasztása, visszaragasztása 7.000 Ft/tag
Csonkfelépítés 15.000 Ft
Parapulpáris csap 4.000 Ft
Öntött csap 30.000 Ft
Üvegszálas csap 20.000 Ft
Cirkon csap 45.000Ft
Gyári csap 24.000 Ft
Ideiglenes korona rendelői 7.000 Ft
Ideiglenes korona fogtechnika által 9.500 Ft
Teljes kivehető pótlás 110.000 Ft 150.000Ft 190.000Ft/ állcsont
Részleges lemezes fogpótlás 180.000 Ft-260.000 Ft
Éjszakai harapásemelő 35..000 Ft
Fogsor javítás egyèni esettől függ
Fogszabályzás(személyre szabott kezelési terv, árajánlat megelőző röntgenek, lenyomat alapján történik)
Kezelèsi terv kèszítès 5.000 Ft
Jelmagyarázat
1 pericoronitis = fogkorona körülötti gyulladás
2 excochleatio = kikanalazás, üreg kikaparása
3 alveolitis = fogmedergyulladás
4 incisio = tályog bevágása, metszése
5 circumcisio = bölcsességfog előtörésének segítése, körbemetszése
6 kauterezés = „elektromos kés”-sel való metszés
7 frenulektómia = a lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton
8 gingivektómia = az íny hibás morfológiájának helyzetének korrekciója
9 sinuszárás = arcüregzázás

Az egyes fogpótlások költsége kizárólag megelőző vizsgálat után kalkulálható, ezért az árlista tájékoztató jellegű.A kezelési tervek árait 3 hónapig garantáljuk. (változtatások csak adójogszabályok változása vagy árfolyam ingadozás esetén történhetnek)Az eurót és a dollárt a napi árfolyam szerint számoljuk!Lehetőségünk van egészségpénztári befizetés elfogadására.
Garancia kezeléseinkre:
Esztétikus tömések: 1 év
Rögzített pótlások (hidak, koronák, inlay-k), kivehető pótlások: 1 év
A garancia nem vonatkozik abban az esetben:
– Ha a páciens nem jelenik meg az ingyenes félévenkénti ellenőrzésen
– Ha nem tartja be az orvos szájhigiénés utasításait
– A nem rendeltetésszerű használat következtében történő sérülésekre